Editorial Board & Reviewers

Editorial Board

 

2021-2025

STDJ Director & Editor-in-Chief

PHUC VAN PHAM

VNUHCM University of Science, Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

STDJ Sub-journal (STDJELM) Editor-in-Chief

Nguyen Tien Dung, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

STDJ Sub-journal (STDJELM) Deputy Editor-in-Chief

Le Vu Nam, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Hoang Cong Gia Khanh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Editorial Board Members of STDJ Sub-journal (STDJELM)

Lê Văn Cường, Nguyên Giám đốc Trung tâm NCKHQG

Nguyễn Đức Khương, Trường Kinh doanh IPAG, Paris

Phạm Công Kha, Trường ĐH Công nghệ Tokyo

Remi NGUYEN, Viện Nghiên cứu đương đại Đông Nam Á (Irasec – CNRS) Bangkok

Yuka KANEKO, Trường ĐH Kobe

Soon-Gwon Choi, Trường ĐH Quốc gia Pukyong

Pan Suk Kim, Trường ĐH Yonsei

Chie Iguchi, Trường ĐH Keio

Wararit Panichkitkosolkul, Trường ĐH Thammasat

Nguyễn Thị Cành, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Lê Anh Vũ, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Nguyễn Hồng Nga, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Nguyễn Anh Phong, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Huỳnh Thanh Tú, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Hồ Xuân Thủy, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Hà Nam Khánh Giao, Học viện Hàng không

Hạ Thị Thiều Dao, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM

Ngô Thắng Lợi, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

Nguyễn Minh Đức, Trường ĐH Văn Hiến

 

STDJ Editorial Secretary

Bui Thanh Thao

Science and Technology Development Journal, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam

STDJ Sub-journal (STDJELM) Editorial Secretary

Trinh Quoc Trung, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

 

 

2018-2020

STDJ Director & Editor-in-Chief

PHUC VAN PHAM

VNUHCM University of Science, Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

STDJ Sub-journal (STDJELM) Editor-in-Chief

Nguyen Ngoc Dien, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

 

Editorial Board Members of STDJ Sub-journal (STDJELM)

Nguyen Van Luan, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Nguyen Thi Canh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Nguyen Tien Dung, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Pham Duc Chinh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Le Van Cuong, Centre National de la Recherche Scientifique, France - CNRS

Nguyen Ngoc Xuan Thao, Southern Methodist University, TX, USA

Le Nguyen Hau, VNUHCM-University of Technology, Vietnam

Ho Nhat Quang, VNUHCM-International University, Vietnam

 

STDJ Editorial Secretary

Bui Thanh Thao

Science and Technology Development Journal, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam

STDJ Sub-journal (STDJELM) Editorial Secretary

Tran Thi Kim Dao, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

 

 

4.2018-12.2018

STDJ Manager

PHUC VAN PHAM

VNUHCM University of Science, Ho Chi Minh city, Viet Nam

 

STDJ Sub-journal (STDJELM) Editor-in-Chief

Nguyen Van Luan, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

 

Editorial Board Members of STDJ Sub-journal (STDJELM)

Nguyen Thi Canh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Nguyen Ngoc Dien, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Nguyen Tien Dung, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Pham Duc Chinh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Le Van Cuong

Nguyen Ngoc Xuan Thao, Southern Methodist University, TX, USA

Le Nguyen Hau, VNUHCM-University of Technology, Vietnam

Ho Nhat Quang, VNUHCM-International University, Vietnam

 

STDJ Editorial Secretary

Le Thi Quynh Ha

Science and Technology Development Journal, Vietnam National University, Vietnam

 

 

2017-4.2018

STDJ Editor-in-Chief

DUONG ANH DUC

Viet Nam National University Ho Chi Minh City, Vietnam

 

STDJ Sub-journal (STDJELM) Editor-in-Chief

Nguyen Van Luan, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

 

Editorial Board Members of STDJ Sub-journal (STDJELM)

Nguyen Thi Canh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Nguyen Ngoc Dien, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Nguyen Tien Dung, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Pham Duc Chinh, VNUHCM-University of Economics and Law, Vietnam

Le Van Cuong

Nguyen Ngoc Xuan Thao, Southern Methodist University, TX, USA

Le Nguyen Hau, VNUHCM-University of Technology, Vietnam

Ho Nhat Quang, VNUHCM-International University, Vietnam

 

STDJ Editorial Secretary

Le Thi Quynh Ha

Science and Technology Development Journal, Vietnam National University, Vietnam

 

 
----------------------------------------------------

Reviewers

The editorial team greatly appreciates the reviewers who have dedicated their considerable time and expertise to the journal’s rigorous editorial process over the past 12 months, regardless of whether the papers are finally published or not. The editors would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for their generous contribution in 2020.
The editorial team greatly appreciates the reviewers who have dedicated their considerable time and expertise to the journal’s rigorous editorial process over the past 12 months, regardless of whether the papers are finally published or not. The editors would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for their generous contribution in 2019:
 
The editorial team greatly appreciates the reviewers who have dedicated their considerable time and expertise to the journal’s rigorous editorial process over the past 12 months, regardless of whether the papers are finally published or not. The editors would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for their generous contribution in 2018:
 
The editorial team greatly appreciates the reviewers who have dedicated their considerable time and expertise to the journal’s rigorous editorial process over the past 12 months, regardless of whether the papers are finally published or not. The editors would like to express their sincere gratitude to the following reviewers for their generous contribution in 2017: