HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (Cho tác giả Việt Nam/For Vietnamese Authors)

Nếu Quý tác giả chưa sử dụng hệ thống Nộp bài trực tuyến của chúng tôi trước đây; tác giả đang gặp khó khăn trong quá trình nộp bài, phản biện... xin vui lòng đọc hướng dẫn bằng tiếng Việt dưới đây.

Xin vui lòng tải các file đính kèm bên dưới:

Hướng dẫn đăng kí website

Hướng dẫn cho tác giả nộp bản thảo

Hướng dẫn cho Editor in Chief

Hướng dẫn cho Thư kí Tòa soạn

Hướng dẫn cho Reviewer

Nếu tác giả vẫn gặp khó khăn, xin vui lòng liên hệ thư kí tòa soạn tạp chí thành viên STDJNS tại đây:

Tel: (028) 37244555;6681; Fax: (028) 37244500

Email: csktlql@uel.edu.vn